Taisyklės

 

Grindų riedulys yra žaidžiamas pagal oficialias Tarptautinės grindų riedulio federacijos taisykles:

Oficialios grindų riedulio taisyklės

Toliau straipsnyje pateikiamos sutrumpintos pagrindinės žaidimo taisyklės.

A. BENDROJI DALIS

1. Žaidėjų skaičius: oficialiam žaidimui kiekviena komanda turi turėti po penkis aikštės žaidėjus ir vartininką. Varžyboms galima registruoti ne daugiau kaip 20 žaidėjų. Vartininką norint galima pakeisti papildomu aikštės žaidėju.

2. Žaidimo trukmė: 3 kėliniai po 20 minučių.

3. Keitimasis: žaidėjai gali keistis bet kada, nestabdant žaidimo. Keitimas turi vykti nustatytoje keitimosi zonoje, kuri yra 10 m pločio zona ties komandos suoliuku. Žaidėjas į aikštę gali įžengti, tuomet kai jo keičiamas žaidėjas peržengia bortą.

4. Zonos:

· Vartų zona (4x5 m), kurioje vartininkas gali žaisti rankomis.

· Vartininko zona (1x2,5 m), kurioje negali žaisti įžengęs aikštės žaidėjas.

5. Aikštė: standartiniai aikštės matmenys yra 40x20 m, tačiau galima žaisti ir aikštėse, kurių dydis yra nuo 36x18 m iki 44x22 m.

6. Vartai: vartų matmenys yra 160x115 cm.

7. Bortai: bortai yra 50 cm aukščio ir juosia visą žaidimo aikštę. 

 

B. ŽAIDIMAS

1. Žaidimas lazda: žaidėjai negali kelti, trenkti per, laikyti ar kaip nors kitaip kliudyti varžovo lazdos. Už smulkų prasižengimą skiriamas laisvas smūgis, už rimtesnį prasižengimą (pavojingą žaidimą, pasikartojančius prasižengimus ar trukdymą mušant į vartus) skiriamas 2 min. pašalinimas.

2. Aukšta lazda: žaidėjai negali žaisti kamuoliuko su lazda pakelta aukščiau kelių. Žaidėjai negali kelti lazdos aukščiau juosmens lygio, taip pat ir atliekant užsimojimą smūgiui, ar kai lazda švytuokle pakyla po smūgio. Smulkus prasižengimas – laisvas smūgis, rimtesnis prasižengimas (pavojingas žaidimas) – 2 min. pašalinimas.

3. Rankos: žaidėjai negali liesti kamuoliuko rankomis, išskyrus vartininką vartų zonos ribose - 2 min. pašalinimas.

4. Kojos: žaidėjas negali daugiau nei vieną kartą iš eilės koja paspirti kamuoliuką, tačiau gali vieną kartą pasispirti kamuoliuką pats sau ar atlikti perdavimą. (laisvas smūgis)

5. Galva: žaidėjai negali žaisti kamuoliuko galva. (2 min. pašalinimas)

6. Pašokimas: žaidėjai negali žaisti kamuoliuko pašokę – viena koja būtinai turi liesti grindis. (laisvas smūgis)

7. Žaidimas ant grindų: žaidėjai negali žaisti klūpėdami abiem keliais ant grindų, taip žaisti gali tik vartininkas. (2 min.
pašalinimas)

8. Žaidimas lazda tarp varžovo kojų: neleidžiamas. (laisvas smūgis arba 2 min. pašalinimas)

9. Neteisingas atstumas: besiginančios komandos žaidėjas (įskaitant ir jo lazdą) negali būti arčiau nei per 3 m nuo kamuoliuko atliekant laisvą smūgį ar išmušimą. (2 min. pašalinimas)

10. Fizinis kontaktas: galimas tik netyčinis fizinis kontaktas petys į petį. Žaidėjai negali laikyti varžovo, jo marškinėlių
ar blokuoti jo judėjimo. Smulkus prasižengimas – laisvas smūgis, rimtesnis prasižengimas (pavojingas žaidimas, pasikartojantys prasižengimai ar trukdymas mušant į vartus) – 2 min. pašalinimas.

 

C. SITUACIJOS

1. Ginčo kamuoliukas: ginčo kamuolio išmušimas atliekamas pradedant rungtynes, pradedant kėlinį, po įmušto įvarčio arba esant kitoms situacijoms, kuomet neskiriamas laisvas smūgis ar išmušimas (pvz.: sugadinus kamuoliuką). Ginčo kamuoliuko išmušamas atliekamas aikštės centre, pradedant rungtynes, pradedant kėlinį ar po įmušto įvarčio, kitais atvejais tam pažymėtose vietose (kampuose arba vidurio linijos kraštuose).

Ginčo kamuoliuko išmušimo metu lazdos lopetėlė turi būti ant grindų statmenai vidurio linijai (vartų linijai kai išmušimas atliekamas iš kampo), pėdos turi būti statmenos vidurio linijai (vartų linijai), o kamuoliukas turi būti viduryje tarp dviejų žaidėjų lazdų. Išmušimas pradedamas po švilpuko.

2. Laisvas smūgis ir išmušimas: laisvas smūgis skiriamas prasižengus, išmušimas – kai kamuoliukas išskrieja už aikštės ribų.

Atliekant laisvą smūgį ar išmušimą varžovai turi būti atsitraukę per 3 metrus nuo kamuoliuko, įskaitant ir lazdą. Laisvas smūgis ar išmušimas gali būti atliekamas tiesiai į vartus. Kamuoliukas turi būti smūgiuojamas, t.y. jo negalima vilkti ar mesti.

Laisvas smūgis ar išmušimas turi būti atliktas per 3 sekundes, kitu atveju teisėjai gali traktuoti žaidimo vilkinimą ir skirti laisvą smūgį varžovų naudai.

Jeigu po pražangos neprasižengusi komanda išsaugoja kamuoliuką ir toliau tęsia ataką, teisėjas gali nestabdyti žaidimo ir leisti tęsti ataką.

3. Baudos smūgis: baudos smūgis yra skiriamas tuo atveju kai pražanga nutraukiama įvartinė situacija, ar kai gynėjas žaidžia vartininko aikštelėje. Baudos smūgį gali atlikti bet kuris aikštėje esantis žaidėjas. Baudos smūgio metu aikštėje lieka tik baudos smūgį atliekantis žaidėjas ir prasižengusios komandos vartininkas, visi kiti žaidėjai turi būti už aikštės ribų. Baudos smūgis pradedamas iš aikštės vidurio, kamuoliukas gali judėti tik į priekį, jei kamuoliukas nors kiek pajuda atgal – baudos smūgis nutraukiamas. Smūgiuoti galima tik vieną kartą, pakartoti smūgio negalima.

 

D. PENKIŲ IR DEŠIMTIES MINUČIŲ PAŠALINIMAI

Penkių minučių pašalinimas skiriamas už agresyvų ir pavojingą žaidimą lazda, kaip pavyzdys: trenkiant varžovui lazda aukščiau juosmens. Kitos pražangos už kurias skiriamas 5 minučių pašalinimas: kabinimas lazda,
lazdos išmetimas siekiant numušti kamuoliuką, varžovo taranavimas ar kitoks grubus žaidimas, kojos pakišimas, spaudimas ar vertimas per bortą, kai pakartotinai atliekamos pražangos už kurias skiriami 2 minučių pašalinimai.

10 minučių pašalinimas skiriamas už nesportišką elgesį.

 

E. SVARBIOS TAISYKLĖS ŽAIDĖJAMS

1. Negalima atlikti perdavimo vartininkui.

2. Su teisėjais kalbėti gali tik komandos kapitonas. Komandos kapitonas turi rišėti kapitono raištį.

3. Aikštės žaidėjai turi mūvėti kojines iki kelių, šortus ir marškinėlius trumpomis rankovėmis. Negalima žaisti su ilgomis kelnėmis, su pirštinėmis ar kepure.

4. Įsitikinkite, kad jūsų lazda yra patvirtinta Tarptautinės grindų riedulio federacijos (IFF) - ant lazdos turi būti tai įrodantis IFF sertifikavimo lipdukas.

5. Lopetėlės išgaubimas negali būti didesnis negu 3 cm. Matavimas atliekamas taip: lazda paguldoma ant grindų, taip kad lopetėlės išgaubimas būtų nukreiptas į grindis, liniuotės pagalba matuojamas atstumas tarp grindų ir aukščiausiai iškilusios lopetėlės dalies.

 

F. SVARBIOS TAISYKLĖS VARTININKAMS

1. Vartininkai negali dėvėti aprangos kuri yra skirta tam, kad padidinti jų uždengiamą vartų plotą. Vartininkai turi dėvėti IFF sertifikuotą
šalmą. Vartininkai gali žaisti tik su plonomis pirštinėmis (žaisti su futbolo vartininkų pirštinėmis negalima).

2. Išmetant kamuoliuką, kamuoliukas turi bent kartą paliesti grindis prieš perskriedamas aikštės vidurio liniją.

 

ŠIOS TAISYKLĖS YRA SKIRTOS GREITAM SUSIPAŽINIMUI SU PAGRINDINĖMIS GRINDŲ RIEDULIO TAISYKLĖMIS IR NEAPIMA VISŲ ŽAIDIMO TAISYKLIŲ.